Energetické léčení se u nás dříve vyučovalo pod názvem Esoterní léčení

Co je Esoterní léčení 

Jde o duchovně energetické léčení, které pomáhá uvést do harmonie nejen fyzické tělo, ale i jeho vyšší jemnohmotné roviny. Napomáhá také procesu vnitřního růstu a rozvoje vědomí.

Pokud člověku záleží na celkovém uzdravení, nestačí jen odstraňovat symptomy nemoci, ale je třeba harmonizovat celé své bytí.

V duchovním smyslu uzdravování se dostáváme do užšího kontaktu se svým pravým Já, se svou duší. Léčivá energie duše je čistá všeobjímající a nepodmíněná láska. Pokud energie duše člověka může volně proudit jeho různými energetickými rovinami (mysl, emoce, tělo), je člověk psychicky i tělesně zdráv. Úkolem léčitele je napomoci k opětovnému uvolnění duchovní energie člověka, tak aby tato energie mohla uplatnit svou uzdravující sílu.

Protože je tato energie naší podstatou, naší nejvnitřnější esencí, jde při léčení člověka vlastně o posilování jeho sebeléčících schopností.

Mezinárodní síť Esoterního léčení

INEH = International Network of Esoteric Healing má svůj původ v Anglii, kde se v roce 1965 sešla malá skupinka duchovních léčitelů, aby zkoumala význam energetického pole člověka. Tito léčitelé a léčitelky zjišťovali, že při léčeních se dosahovalo hlubších a silnějších účinků, když se ruce léčitele nedotýkaly těla léčeného, a léčivá energie tak mohla působit v energetickém poli člověka přímo.

Teprve později objevili knihu A. A. Baileyové „Esoterní léčení“ a zjistili, že se v mnohém shoduje s jejich poznatky a dále je prohlubuje. Odtud také pramení název léčení.

V sedmdesátých letech se uskutečnily první semináře. To byl začátek současné sítě. Dnes vyučují učitelé a učitelky INEH v mnoha zemích po celém světě. Na každoroční celosvětové konferenci INEH se vyměňují zkušenosti, diskutuje se o nové náplni kurzů a společně se hledají další cesty rozvoje léčení. Síť není vázána na žádné náboženství. To, co spojuje členy sítě, není společné vyznání víry, ale poznání, že energie lásky léčí.

Základní kurzy INEH mají na celém světě stejný obsah a nabízejí možnost kontinuálního, postupného učebního procesu.

Co přináší léčení

Jestliže energie Duše člověka, jeho pravého Já, jeho podstaty, může volně proudit jeho různými energetickými úrovněmi (duchovní úrovně, myšlení, emoce, fyzično spojené s jednáním), existuje stav psychického i fyzického zdraví.

Esoterní léčení působí také na zintenzivnění vnitřního růstu člověka, jeho sebeuvědomění, odkrývání a projevení jeho talentů, prožívání hlubokého klidu a štěstí, schopnost utvářet vědomě svůj život včetně vztahů. Působí rovněž na hlubší pochopení vzniku a různých aspektů nemoci, na jejich přijetí, na druhé straně i na schopnost obnovy vlastního zdraví.

 

Jak léčení probíhá

Klient pohodlně sedí nebo leží a snaží se relaxovat.

Terapeut je napojen na nejvyšší energetické frekvence a soustředí se na klientovu duši. Dochází k rezonanci a energie volně proudí. Terapeut tuto energii cíleně nabízí a podporuje její tok na všech energetických úrovních klienta.

Ošetření se provádí většinou bezdotykově, bez přímého kontaktu s fyzickým tělem. Bezdotykové léčení pracuje více s hlubšími příčinami onemocnění.

Je li třeba docílit rychlou změnu přímo na fyzické rovině, například odstranit bolest, ošetřuje se dotykem. Což je z hlediska psychické podpory klienta velmi užitečné.

Při této metodě není třeba aktivní účasti klienta, dokonce nemusí ani této metodě věřit, ona přesto funguje.